Mentorski i sponzorski programi

Rad na stvaranju osviještenog radnog okruženju jedan je od osnovnih ciljeva projekta. Iz tog razloga, stvaranje mreže poslodavaca koji prepoznaju važnost uravnotežene zastupljenosti žena u poslovnom svijetu na upravljačkim i rukovodećim pozicijama predstavlja temelj za mentorske i sponzorske programe te završno kreiranje baze poslovnih žena.

Početni cilj mentorskih programa jest pomoći zainteresiranim poslovnim ženama u izgradnji specifičnih vještina za rukovodeće pozicije. Cilj se dalje proširuje na izgradnju baze podataka koja bi okupljala žene koje u bilo kojem trenutku imaju znanje i iskustvo s kojim mogu preuzeti neke od rukovodećih pozicija. Završni cilj jest pomoći hrvatskim kompanijama u usklađivanju i zadovoljavanju obveza iz europske direktive koja će u budućnosti obavezati trgovačka društva na europskom tržištu na uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama.

Baza poslodavaca uključivat će one poslodavce koji su se spremni aktivno obavezati na postizanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u svojim kompanijama. Biti članom/icom ove baze značit će razmjenu informacija o potencijalnim poslovima, edukacijskim prilikama i drugim događajima koji mogu biti značajni za perspektivu poslovnih žena u njihovim kompanijama. Ovom bazom omogućava se i komunikacija među samim poslodavaca koji na taj način mogu raspravljati o problemima i potencijalnim poteškoćama na koje nailaze, ali i razmjenjivati iskustva dobre prakse.

Svrha baze poslovnih žena jest osigurati pouzdanu i opsežnu bazu poslovnih žena kvalificiranih za upravljačke i rukovodeće pozicije. Dva su osnovna cilja baze: vrijedan izvor potencijalnih kandidatkinja za posao i dokaz da na hrvatskom tržištu rada postoji dovoljan broj žena s respektabilnom karijerom i postignućima koje su sposobne u bilo kojem trenutku preuzeti najodgovornije pozicije.

Mentorski programi neće imati specifičan vremenski okvir nego će ovisiti o potrebama i dostupnosti mentora i mentorirane osobe. Njihova će se potpora iskazivati sastancima na mjesečnoj bazi uz rasprave o poslovnim prilikama i karijeri, a u međuvremenu se predviđa komunikacija putem e-maila. Za sve mentore prethodno će biti organizirana radionica kako bi se pobliže upoznali sa svojim obavezama, načinima na koje se dolazi do mentoriranih osoba te kako bi dobili konkretne savjete i znanja za mentoriranje.

U sklopu projekta u planu su i sponzorski programi. Osnovna je razlika u intenzitetu mentoriranja. Uz nešto opušteniju podršku, sponzori će sponzorirane osobe informirati o poslovnim prilikama, pozivati na poslovna događanja i konferencije, upoznati s relevantnim osobama u poslovnom svijetu i osiguravati pisma preporuke.