Partneri

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • politiku zapošljavanja;
 • uređivanje radnih odnosa;
 • tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;
 • programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;
 • sustav i politiku mirovinskog osiguranja;
 • evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;
 • socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;
 • radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;
 • radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;
  unapređenje sustava zaštite na radu;
 • međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

MRMS sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. MRMS obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.


Više informacija: www.mrms.hr


HUP


Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajedničkog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima. Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode.
HUP od 1994. godine kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Vijeće je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.
HUP kao neovisni predstavnik poslodavaca, stupanjem na snagu Zakona o radu iz 1996. godine, dobiva legitimno pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora.
HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku i Splitu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije.
29 granskih udruga HUP-a zastupa specifične interese različitih gospodarskih grana.
Od 2012. godine HUP je sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska, promičući tako princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima.


Više informacija: www.hup.hr


Institut za razvoj tržišta rada


Institut za razvoj tržišta rada je jedna od rijetkih organizacija u Hrvatskoj koje se bave unapređenjem tržišta rada kroz uvođenje novih modela za djelovanje. Primarni fokus djelovanja je usmjeren na skupine posloprimaca koji su posebice ugroženi na tržištu rada. Osnovni princip djelovanja je omogućiti svim posloprimcima da ravnopravno sudjeluju na tržištu rada.
Najviše pažnje do sada su posvećivali osobama s invaliditetom, mladima i ženama, kao iznimno marginaliziranim skupinama na tržištu rada, no plan je u nadolazećim projektima i suradnjama uključiti i druge skupine. Iako udruga djeluje relativno kratko, kroz dostupnu ekspertizu –  kako internu tako i vanjsku te kroz svoju mrežu partnera, spremna se uhvatiti velikih izazova na tržištu rada.


Više informacija: www.irtr.hr


DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj

Institut za razvoj tržišta rada


Misija
DIM doprinosi društvenom razvoju i socijalnoj uključenosti kroz poticanje građanske participacije, neformalno obrazovanje i istraživačko-zagovarački rad.

Vizija
Demokratsko društvo u kojem građani aktivno sudjeluju u kreiranju pozitivnih društvenih promjena i općeg dobra.
Vrijednosti i principi djelovanja
– Sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka
– Politička i društvena te osobna odgovornost za postignuti učinak
– Društvo koje uči, otvoreno za nove ideje i inovativne metode rada
– Zaštita individualnih i kolektivnih ljudskih prava
– Suradnja sva tri sektora
– Tolerancija i pluralizam
– Poštivanje pravne države
– Sloboda djelovanja i kreativnost
– Profesionalnost u radu
– Timski rad i otvorena komunikacija

Strateški ciljevi

 • Povećati participaciju i utjecaj mladih u donošenju odluka i društvenom razvoju
 • Poboljšati mogućnosti socijalnog uključivanja ranjivih društvenih skupina u nepovoljnom društvenom položaju
 • Poticati neformalno obrazovanje i društveni razvoj kroz istraživačko- edukacijski rad

Više informacija: www.dimonline.hr