Aktivnosti

Prva komponenta

Prva komponenta je istraživačko-analitičkog karaktera i sastoji se od niza aktivnosti kojima će se prikupiti empirijski podaci o (pod)zastupljenosti žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja na hrvatskom tržištu rada. Unutar ove komponente izradit će se stručne analize prikupljenih podataka temeljem kojih će se ustanoviti glavni uzroci neravnoteže, odnosno predložiti mjere kojima bi se mogla postići uravnotežena zastupljenost spolova u području ekonomskog odlučivanja.

Druga komponenta

Druga komponenta je edukativnog karaktera i sastoji se od aktivnosti kojima će se podizati svijest kako poslovnih žena tako i poslodavaca o ekonomskim i društvenim koristima koje donosi uravnotežena zastupljenost na upravljačkim pozicijama. Komponenta stoga sadrži niz seminarskih aktivnosti kojima je cilj unaprijediti vještine poslovnih žena potrebne za razvoj i ostvarivanje osobnog poslovnog uspjeha na upravljačkim pozicijama. Unutar komponente uspostavit će se i dva tipa mentorskih i sponzorskih programa kroz koje će osobe s upravljačkim iskustvom pružati podršku poslovnim ženama koje teže poslovnom uspjehu na upravljačkim pozicijama. Štoviše, uspostavit će se baza podataka s popisom poslovnih žena koje su kvalificirane preuzeti upravljačke odgovornosti kako na hrvatskom tako i zajedničkom EU tržištu.

Treća komponenta

Treća komponenta je regulatornog karaktera. Njen cilj je izraditi nekoliko regulatornih modela koje će po završetku projekta nadležna tijela izvršne vlasti moći koristiti kako bi se u hrvatski pravni poredak uvele odgovarajuće pravne mjere koje će jamčiti uravnoteženu zastupljenost spolova na pozicijama ekonomskog odlučivanja u skladu s odgovarajućim EU modelom.