Istraživanje percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijama